Udostępnij:

Polsat Sport Premium 2

Transmisje na kanale Polsat Sport Premium 2 na żywo i online - oglądaj live stream w internecie i w telewizji za darmo
 1. Polsat Sport Premium 2
 2. PolskaPL
 1. Kanał dostępny na platformach online:
 2. Platforma Canal Plus Online
 1. Platforma Canal Plus Online
  Pakiet Pakiet Canal+ w CANAL+Online
  30 PLN Za miesiącWybieram

Kanał Pol­sat Sport Pre­mium 2 Jest to pro­gram dla praw­dzi­wego fana piłki noż­nej. Ta sta­cja spor­towa należy do tele­wi­zji Pol­sat i jest nada­wana bez reklam w jako­ści Super HD. Będzie można oglą­dać na niej wszyst­kie mecze Ligii Mistrzów oraz Ligii Europy. Dostępny jest na pozy­cji 334.Polsat Sport Premium 2 na żywo - live stream online i w telewizji

Gdzie jesz­cze można oglą­dać mecze na żywo? Grupa Pol­sat dla pol­skich kibi­ców nabyła wyłączne prawa do poka­zy­wa­nia Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA dla wszyst­kich kana­łów dys­try­bu­cji – m.in. tele­wi­zji, Inter­netu i urzą­dzeń mobil­nych. Rozgrywki będą dostępne, zarówno w TV dla abo­nen­tów Cyfro­wego Pol­satu, klien­tów sieci Plus jak rów­nież dla użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji inter­ne­to­wej IPLA.


W Cyfro­wym Pol­sa­cie mamy sze­reg róż­nych opcji do wyboru. Pakiety: Rodzinny już od 50 zł. mie­sięcz­nie po pakiet Pre­mium Max Plus za 120 zł.


W Plu­sie klienci będą mogli wybrać spe­cjalny nowy Mistrzow­ski Abo­na­ment, zawie­ra­jący pakiet IPLA Pol­sat Sport Pre­mium.


W IPLI inter­nauci z dowol­nego miej­sca w Pol­sce będą mogli obej­rzeć wszyst­kie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy na żywo, w wyso­kiej jako­ści bez reklam.


Pro­gram zawiera wiele cie­ka­wych ana­liz przed- i po meczo­wych Każdy dzień daje ok. 8 godzin dzien­nie rela­cji na żywo, repor­taży, wywia­dów. Poja­wiają się liczni goście spe­cjalni a wszystko to z myślą o kibi­cach piłki noż­nej. Stu­dio zostało spe­cjalnie zapro­jek­to­wane wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sną tech­no­lo­gię roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści (AR) i modeli 3D. Powierz­nia 700m2 ze ścianą wideo o roz­dziel­czo­ści 4x4K. Praw­dziwa pił­kar­ska uczta.

 1. Dostępne rozgrywki:
 2. Liga Europy
  Liga Europy
 3. Liga Mistrzów
  Liga Mistrzów

program telewizyjny tv

Brak danych do wyświetlenia

Polsat Sport Premium 2

Transmisje na kanale Polsat Sport Premium 2 na żywo i online - oglądaj live stream w internecie i w telewizji za darmo

Zgłoś błąd