Udostępnij:

Polsat Sport Premium 2

Transmisje na kanale Polsat Sport Premium 2 na żywo i online - oglądaj live stream w internecie i w telewizji za darmo
 1. Polsat Sport Premium 2
 2. PolskaPL
 1. Kanał dostępny na platformach telewizyjnych:
 2. Netia
 3. Cyfrowy Polsat
 4. Platforma CANAL (nc+)
 5. UPC
 1. Netia
  Pakiet Polsat Sport Premium
  40 PLN Za miesiącWybieram
 1. Cyfrowy Polsat
  Pakiet Familijny Max + Cinemax + Sport + Eleven + Sport Premium
  80 PLN Za miesiącWybieram
 2. Cyfrowy Polsat
  Pakiet Rodzinny HD + Cinemax HD + Eleven + Sport Premium
  60 PLN Za miesiącWybieram
 1. Platforma CANAL (nc+)
  Pakiet EXTRA+ Z CANAL+
  99,99 zł Za miesiącWybieram
 2. Platforma CANAL (nc+)
  Pakiet COMFORT+ Z CANAL+
  89,99 zł Za miesiącWybieram
 1. UPC
  Pakiet Standard Sport
  79,99 zł Za miesiącWybieram
 2. UPC
  Pakiet Sport MAX
  89,99 zł Za miesiącWybieram
 3. UPC
  Pakiet Pakiet Polsat Sport Premium
  29,99 zł Za miesiącWybieram

Kanał Pol­sat Sport Pre­mium 2 Jest to pro­gram dla praw­dzi­wego fana piłki noż­nej. Ta sta­cja spor­towa należy do tele­wi­zji Pol­sat i jest nada­wana bez reklam w jako­ści Super HD. Będzie można oglą­dać na niej wszyst­kie mecze Ligii Mistrzów oraz Ligii Europy. Dostępny jest na pozy­cji 334.


Polsat Sport Premium 2 na żywo - live stream online i w telewizji

Gdzie jesz­cze można oglą­dać mecze na żywo? Grupa Pol­sat dla pol­skich kibi­ców nabyła wyłączne prawa do poka­zy­wa­nia Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA dla wszyst­kich kana­łów dys­try­bu­cji – m.in. tele­wi­zji, Inter­netu i urzą­dzeń mobil­nych. Rozgrywki będą dostępne, zarówno w TV dla abo­nen­tów Cyfro­wego Pol­satu, klien­tów sieci Plus jak rów­nież dla użyt­kow­ni­ków tele­wi­zji inter­ne­to­wej IPLA.


W Cyfro­wym Pol­sa­cie mamy sze­reg róż­nych opcji do wyboru. Pakiety: Rodzinny już od 50 zł. mie­sięcz­nie po pakiet Pre­mium Max Plus za 120 zł.


W Plu­sie klienci będą mogli wybrać spe­cjalny nowy Mistrzow­ski Abo­na­ment, zawie­ra­jący pakiet IPLA Pol­sat Sport Pre­mium.


W IPLI inter­nauci z dowol­nego miej­sca w Pol­sce będą mogli obej­rzeć wszyst­kie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy na żywo, w wyso­kiej jako­ści bez reklam.


Pro­gram zawiera wiele cie­ka­wych ana­liz przed- i po meczo­wych Każdy dzień daje ok. 8 godzin dzien­nie rela­cji na żywo, repor­taży, wywia­dów. Poja­wiają się liczni goście spe­cjalni a wszystko to z myślą o kibi­cach piłki noż­nej. Stu­dio zostało spe­cjalnie zapro­jek­to­wane wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sną tech­no­lo­gię roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści (AR) i modeli 3D. Powierz­nia 700m2 ze ścianą wideo o roz­dziel­czo­ści 4x4K. Praw­dziwa pił­kar­ska uczta.

 1. Dostępne rozgrywki:
 2. Liga Europy
  Liga Europy
 3. Liga Mistrzów
  Liga Mistrzów

program telewizyjny tv

Brak danych do wyświetlenia
Polsat Sport Premium 2

Transmisje na kanale Polsat Sport Premium 2 na żywo i online - oglądaj live stream w internecie i w telewizji za darmo

Zgłoś błąd